ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปกสถิติการปฏิบัติงานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (FTDMA)

เดือน
จำนวนครั้ง
ตุลาคม 2560
1
พฤศจิกายน 2560
6
ธันวาคม 2560
4
มกราคม 2561
2
กุมภาพันธ์ 2561
3
มีนาคม 2561
3
เมษายน 2561
2
พฤษภาคม 2561
5
มิถุนายน 2561
1
กรกฎาคม 2561
2
สิงหาคม 2561
1
กันยายน 2561
1
รวมทั้งสิ้น
31

อัพเดตเมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2561