ประจำปีงบประมาณ :

ตารางสรุปการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เดือน
จำนวนครั้ง
ตุลาคม 2560
11
พฤศจิกายน 2560
4
ธันวาคม 2560
5
มกราคม 2561
5
กุมภาพันธ์ 2561
5
มีนาคม 2561
6
เมษายน 2561
6
พฤษภาคม 2561
2
มิถุนายน 2561
4
กรกฎาคม 2561
3
สิงหาคม 2561
3
กันยายน 2561
1
รวมทั้งสิ้น
55

อัพเดตเมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2561